Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Tin tức nhà trường

Trường Mầm non Tri Nhân chào đón năm học mới!
https://drive.google.com/file/d/12-pwkx6WiJTsVT9FSyuC7epTSnId6VF_/view?usp=drivesdk

 • ngay hoi giao lưu
  Ngày 26/3/2016 tại trường mầm non Trí Nhân đã diễn ra hội thi giao lưu phó hiệu trưởng giỏi bậc học mầm non cấp quận năm học 2015-2016.

 • HỘI NGHỊ
  Hôm này vào lúc 7h30 ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại Trường Mầm non Trí Nhân đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017.

 • HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN
  Ngày 24 tháng 9 năm 2016 vào lúc 14h Công đoàn trường Mầm non Trí Nhân tổ chức hội nghị công đoàn năm học 2016-2017

 • "Vì Người Nghèo"
  Sáng nay ngày 8/10/2016 các bé trường mầm non Trí Nhân tham gia hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Chung tay vì người nghèo” được tổ ...

 • KHÁM SỨC KHỎE
  Hôm nay, vào lúc8h00 ngày 13 tháng 10 năm 2016 tại trường Mầm non Trí Nhân phối hợp trung tâm Y tê quận Cẩm Lệ và trạm Y tê phường Hòa An tổ ...

Trang 1/2
1 2