Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin tuyển sinh

Cập nhật lúc : 04:30 09/10/2015  

Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh trẻ vào trường mầm non Trí Nhân Năm học 2015 - 2016


THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh trẻ vào trường mầm non Trí Nhân

Năm học 2015 - 2016

 

          Để chuẩn bị cho năm học 2015-2016 Trường mầm non Trí Nhân thông báo cho toàn thể nhân dân và các bậc phụ huynh được biết.

          Nhà trường tiếp tục tuyển sinh năm học 2015-2016 ở các độ tuổi như sau:

1. Điều kiện ghi danh:

          * Nhóm trẻ:

                   - Cháu từ 24        36 tháng tuổi.

          Gồm cơ sở 1: Số 433 Tôn Đản.

          * Cháu mẫu giáo:  Gồm các độ tuổi như sau:

          + Lớp mẫu giáo bé: Trẻ sinh năm 2012

          + Lớp mẫu giáo nhỡ: Trẻ sinh năm 2011

          + Lớp mẫu giáo lớn: Trẻ  sinh năm 2010

2. Thời gian ghi danh và nhận hồ sơ nhập học:

          2.1. Ghi danh vào các ngày trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

          + Sáng: 7h30 - 11h30

          + Chiều: 13h30 - 16h30

          2.2.Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 10/07/2015.

3. Thủ tục nhập học: Đơn ghi danh phải kèm theo các hồ sơ theo quy định của trường gồm:

          3.1. Một bộ đơn xin nhập học (Kèm theo mẫu có sẵn)

          3.2. Một bản sao giấy khai sinh

          3.3. Một bản phô tô hộ khẩu

          Mọi chi tiết xin liên hệ tại văn phòng Trường Mầm non Trí Nhân

          + Cơ sở 1: Số 433 Tôn Đản. Số điện thoại: 0511.3682969.

          + Cơ sở 2: Số 168 Nguyễn Công Hoan . Số điện thoại: 0511.3663356.                                                          

  Nơi nhận:

 - Như trên;          

 - Lưu: VT, VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Thị Đoài

 

Số lượt xem : 916

Chưa có bình luận nào cho bài viết này