Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:53 06/10/2015  

Lê Thị Quý Luy

 

Họ và tên: Lê Thị Quý Luy 
Chức vụ:  Phó Hiệu Trưởng
Email:  luy.trinhan@gmail.com
Điện thoại:  0905083908
Địa chỉ: Tổ 50 Hòa An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 7163

Các tin khác